เบอร์โทรศัพท์สำคัญ

เชียงใหม่มีที่เที่ยวส่วนใหญ่ตามธรรมชาติ ป่า เขา การเดินทางส่วนใหญ่จึงจะต้องใช้ความระมัดระวัง และด้วยสภาพอากาศที่ต่างออกไป อาจทำให้เจ็บปวด หรือมีเหตุไม่พึงประสงค์ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรที่จะจดจำเบอร์โทรศัพท์สำคัญของสถานที่สำคัญต่างๆ ไว้ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้านการขนส่ง บริการโรงแรมที่พัก บริการทางด้านการการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริการด้านสุขภาพ รวมไปถึงบริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

important-call

หน่วยงานส่วนใหญ่อย่างตำรวจท่องเที่ยว จะมีเจ้าหน้าที่บริการด้านภาษาอังกฤษ และมีความเชี่ยวชาญด้านการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เบอร์โทรศัพท์สำคัญได้แสดงตามข้อมูลด้านล่าง โดยแยกเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจง่าย ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและข้อมูลการท่องเที่ยว

• การ์ดแอร์ เซอร์วิสเซส สาขาเชียงใหม่ 0 5327 0222 • สายด่วนตำรวจ 191
• บริการรถพยาบาล 1669 • ศูนย์ดับเพลิงเชียงใหม่ 199
• ศูนย์วิทยุรถพยาบาล 0 5312 1052 • ตำรวจทางหลวง 1193
• ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ 1113 • ประปา 0 5323 3479
• หน่วยกู้ภัย/กู้ชีพ 0 5325 9354 • รถหาย โทรหมายเลขพิเศษ 1192
• ไฟฟ้า 0 5324 1777
สำนักงานการท่องเที่ยวและสถานีตำรวจท่องเที่ยว
• สถานีตำรวจท่องเที่ยวแอร์พอร์ต (สถานีตำรวจท่องเที่ยวสนามบิน) 0 5327 0222 ต่อ 2191 • ตำรวจท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ (ตำรวจท่องเที่ยวหน่วยที่ 3 เขตพื้นที่ที่ 8) 11550, 5324 7318
• ตำรวจท่องเที่ยวท่าตอน 0 5345 9033 • ตำรวจท่องเที่ยว 1699
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ 0 5324 8604, 1672
สถานีตำรวจ
• ศูนย์การจราจรตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ 0 5323 4051, 0 5325 2787 • สถานีตำรวจพร้าว 0 5347 5309
• สถานีตำรวจช้างเผือก 0 5321 8445, 0 5321 8443 • สถานีตำรวจภูพิงค์ 0 5321 9230, 0 5321 1750
• สถานีตำรวจเมืองเชียงใหม่ 0 5327 7477, 0 5327 6458 • สถานีตำรวจสันกำแพง 0 5333 2452
• สถานีตำรวจทางหลวง 0 5324 0289, 0 5324 2441 • สถานีตำรวจสันป่าตอง 0 5331 1123, 0 5331 1122
• ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ 0 5327 7510, 0 5320 1755-6 • สถานีตำรวจสันทราย 0 5349 1949, 0 5349 1952
• สถานีตำรวจแม่ปิง 0 5327 5715, 0 5327 5704 • สถานีตำรวจสะเมิง 0 5348 7090
• สถานีตำรวจแม่เวียง 0 5392 8028 • สถานีตำรวจสารภี 0 5332 1090
• สถานีตำรวจอมก๋อย 0 5346 7066, 0 5346 7110 • สถานีตำรวจเวียงแหง 0 5347 7066, 0 5347 7066

ที่ทำการไปรษณีย์

• ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ 0 5345 7017 • ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ 0 5349 8480
• ที่ทำการไปรษณีย์ช้างเผือก 0 5322 2483 • ที่ทำการไปรษณีย์แม่ปิง 0 5325 2037
• ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว 0 5345 5058, 0 5345 5058 • ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง 0 5347 1324
• ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0 5327 7382 • ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ 0 5324 1070, 0 5324 8719
• ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 5322 0098, 0 5322 1085 • ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย 0 5346 7065
• ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ต 0 5349 5504 • ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว 0 5347 5289
• ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า 0 5346 9063 • ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง 0 5331 1361
• ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง 0 5345 1149 • ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย 0 5349 1697
• ที่ทำการไปรษณีย์หางดง 0 5344 1609 • ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง 0 5348 7084
• ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด 0 5346 1090 • ที่ทำการไปรษณีย์สารภี 0 5332 1096
• ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย 0 5345 9005 • ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง 0 5347 7050
• ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม 0 5348 5102

สุขภาพ

บริการด้านทันตกรรม
• คลินิกรักฟัน 08 5327 7625 • คลินิกทันตกรรมฟอร์จูน 0 5328 1881, 08 1993 1993
• คลินิก เจริญเมือง (ซี.เอ็ม) ทันตกรรม 0 5326 6557 • กิจจาคลีนิค 0 5327 1950
• เดนทัลเวิลด์ คลินิก 0 5320 9100 , 08 7356 7305 • ศักดาทันตคลินิก 08 1595 3393
• คลินิกทันตกรรม เอ็มเพรส 0 5311 1299 • คลินิกทันตกรรมสวนสุขภาพฟัน 0 5322 6078
• คลีนิคฟันสบายทันตกรรม 0 5321 2656 • คลินิก วิรัช – กอบกุล ทันตแพทย์ 0 5327 5103, 0 5327 2000
โรงพยาบาล
• โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล 0 5381 9333-40, 0 5327 7090 • โรงพยาบาลแม่ออน 0 5388 0745-6
• โรงพยาบาลไชยปราการ 0 5387 0584-6 • โรงพยาบาลแม่แตง 0 5347 1478, 0 5347 1059
• โรงพยาบาลช้างเผือก 0 5322 0022-31 • โรงพยาบาลแม่วาง 0 5336 3438
• โรงพยาบาลเชียงดาว 0 5345 5074, 0 5345 5248-49 • โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (รพ.สวนดอก) 0 5322 1122, 0 5322 1141
• โรงพยาบาลโรคฟันเชียงใหม่ 0 5341 1150-1 • โรงพยาบาลแม่อาย 0 5345 9036, 0 5345 9037
• โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 0 5321 7704 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 0 5392 1777
• โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 0 5392 0300 • โรงพยาบาลนครพิงค์ 0 5399 9200
• โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2 0 5385 2590-9 • โรงพยาบาลอมก๋อย 0 5346 7068
• โรงพยาบาลจินดาสิงหเนตร 0 5324 1712 • โรงพยาบาลพร้าว 0 5347 5271
• โรงพยาบาลดารารัศมี 0 5329 7207 • โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ 0 5380 1999
• โรงพยาบาลดอยสะเก็ด 0 5349 5571 • โรงพยาบาลรวมแพทย์เชียงใหม่ 0 5327 0144-50, 0 5327 3576
• โรงพยาบาลดอยเต่า 0 5346 9018 • โรงพยาบาลสะเมิง 0 5348 7124-5
• โรงพยาบาลหมอวงค์ 0 5324 9559-61 • โรงพยาบาลสันป่าตอง 0 5335 5338
• โรงพยาบาลฝาง 0 5345 1444-5 • โรงพยาบาลสันทราย 0 5349 8996, 0 5349 8998
• โรงพยาบาลหางดง 0 5344 2390-93, 0 5344 2333 • โรงพยาบาลสารภี 0 5332 1179, 0 5332 1062
• โรงพยาบาลฮอด 0 5346 1095, 0 5383 1443 • โรงพยาบาลตาเซนต์ปีเตอร์ 0 5322 5011-5
• โรงพยาบาลสวนปรุง 0 5328 0228-46 • โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ 0 5399 9777
• โรงพยาบาลแม่แจ่ม 0 5348 5073, 0 5348 5099 • โรงพยาบาลเวียงแหง 0 5347 7011-12

ข้อมูลการเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง
• สถานีขนส่งอาเขต ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง 0 5324 2664 • สถานีขนส่งช้างเผือก (แห่งที่1) 0 5321 1586
• บริษัท โชครุ่งทวีทัวร์ จำกัด 0 5326 0664 • บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด 0 5330 4748
• บริษัท นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ จำกัด 0 5324 7007 • บริษัท สมบัติทัวร์ จำกัด 0 5323 3448-9
• บริษัท เปรมประชาขนส่ง จำกัด 0 5330 4748  • บริษัท รุ่งประเสริฐทัวร์ จำกัด
0 5324 7866
รถไฟ
• สถานีรถไฟเชียงใหม่ 0 5324 4795, 0 5324 4094
เครื่องบิน
• สายการบินบางกอกแอร์เวย์ • สายการบินแอร์เอเชีย 0 2515 9999
  – สนามบิน 0 5328 1519 • สายการบินแอร์มันดาเลย์ 0 5381 8049
  – สำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋ว 0 5327 6176, 0 5328 1519 • สายการบินโคเรียนแอร์ 0 5392 2556, 0 2620 6900
• สายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ • สายการบินลาว ลาวแอร์ไลน์ 0 5322 3401
  – กรุงเทพฯ / เชียงใหม่ / ภูเก็ต 0 2250 9888 • สายการบินนกแอร์ 1318, 0 5392 2183
• การบินไทย • สายการบินโอเรียนท์ไทย 1126
  – สนามบิน 0 5327 7900 • สายการบินซิลค์แอร์ 0 5390 4985, 0 5390 4987
  – สำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋ว 0 5392 0921-34, 0 5392 0999

[fbcomments]


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน