อุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่

จากทั้งหมด 148 อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย  จังหวัดเชียงใหม่มีอยู่ถึง 13 แห่ง  ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่มีอุทยานแห่งชาติมากที่สุดแล้วในประเทศไทย  อุทยานแห่งชาติคือพื้นที่เขตอนุรักษ์ผืนป่า  เพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารและสัตว์ป่าให้คงอยู่อย่างสมดุลกับระบบนิเวศน์  โดยแบ่งพื้นที่บางส่วนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติ  และบุคคลทั่วไปเข้าชื่นชมกับความสวยงามของธรรมชาติที่รังสรรค์ขึ้นเองโดยปราศจากการปรุงแต่งจากมนุษย์

1. อุทยานแห่งชาติขุนขาน   อำเภอสะเมิง อุทยานแห่งชาติขุนขาน (3)
2. อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก   อำเภอฝาง อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปก (1)
3. อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา   อำเภอไชยปราการ อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (4)
4. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย   อำเภอเมือง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ
5. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์   อำเภอจอมทอง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (4)
6. อุทยานแห่งชาติผาแดง   อำเภอเชียงดาว อุทยานแห่งชาติผาแดง (1)
7. อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้   อำเภอดอยสะเก็ด อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ (2)
8. อุทยานแห่งชาติแม่โถ   อำเภอฮอด อุทยานแห่งชาติแม่โถ (4)
9. อุทยานแห่งชาติแม่วาง   อำเภอแม่วาง, อำเภอดอยหล่อ maewang-nationpark (2)
10. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา   อำเภอแม่แตง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา (3)
11. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง   อำเภอแม่แตง อุทยานแห่งชาตห้วยน้ำดัง (1)
12. อุทยานแห่งชาติออบขาน   อำเภอหางดง อุทยานแห่งชาตห้วยน้ำดัง (5)
13. อุทยานแห่งชาติออบหลวง   อำเภอฮอด อุทยานแห่งชาติออบหลวง (1)

[highlight color=”red”]13 อุทยานแห่งชาติ[/highlight]ของจังหวัดเชียงใหม่นี้  หลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมีผู้คนรู้จักมากมายกันทั่วทั้งประเทศ  อีกหลายแห่งที่หลายคนยังไม่เคยได้ยินชื่อ  และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่เคยเข้าไปสัมผัส  แต่ก็ไม่รู้มาก่อนว่าพื้นที่แห่งนั้นตั้งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติ  อย่างไรก็ตามเมื่อได้รู้จักอุทยานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่กันแล้ว  ธรรมเนียมของการท่องเที่ยวนั้นเหมือนกัน  คือการเที่ยวด้วยใจอนุรักษ์  มองชื่นชมด้วยเพียงสายตา  เก็บความสวยงามกลับมาเพียงภาพถ่าย  แล้วธรรมชาติที่สวยงามเหล่านั้นจะคงอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันต่อไปอย่างยาวนาน


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน