หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนไชยปราการ

ข้อมูลโรงเรียนไชยปราการ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไชยปราการ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131020
รหัส Smis 8 หลัก : 50032008
รหัส Obec 6 หลัก : 131020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไชยปราการ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chaiprakarn
ที่อยู่ : หมู่ 2 ห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50320
โทรศัพท์ : 053-457031
โทรสาร : 53457033
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2509
อีเมล์ : cpk.school@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.chaiprakarn.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ไชยปรากร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 130
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:32:23 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา