อำเภอแม่อาย

คำขวัญอำเภอแม่อาย เหนือสุดเวียงเชียงใหม่ ยิ่งใหญ่ดอยฟ้าห่มปก
แม่น้ำกกแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุสบฝาง เมืองพระนางมะลิกา
เด่นสง่าวัดท่าตอน ลือขจรผลไม้ไทย มากมายหลายเผ่าชน

หากท่านเดินทาง ไปยัง อำเภอแม่อาย หรือ อำเภอฝาง ท็อปเชียงใหม่ อยากจะแนะนำ ให้ ไปชม วัดท่าตอน ที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ที่วัดนอกจากจะมีจุดชมวิวสวยๆ มองเห็น อำแม่อาย และ แม่น้ำกก แล้วยังมีเจดีย์แก้ว ศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐาน อย่างสวยงามรอให้คุณได้มาเห็นด้วยตาตัวเองครับ  จากนั้นสัมผัสธรรมชาติของดอยฟ้าห่มปก ท่ามกลางไอหมอก ทำให้รู้ว่าที่อำเภอแม่อายอากาศสุดแสนจะวิเศษมากๆ

วัดท่าตอน (1) วัดท่าตอน (2) วัดท่าตอน (3)

อำเภอแม่อายตั้งอยู่ในบริเวณเมืองโบราณที่ชื่อ เวียงมะลิกา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลแม่อาย ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่อาย 2 กิโลเมตร มีทางแยกออก จากทางหลวงแผ่นดินสายฝาง-ท่าตอน กิโลเมตรที่ 16.50 เป็นทางดินอัดแน่นระยะทาง 200 เมตร มีคูเมืองและซากอิฐกำแพงดินเป็นที่สังเกตได้ราษฏร ถือว่าเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ ตำนานเวียงมะลิกา เขียนว่า เจ้าแม่มะลิกา เป็นราชบุตรี ในพระเจ้าฝางและพระนางสามผิว (พระนางสามผิว มีพระฉวีวรรณงดงามในตอนเช้า มีพระฉวีวรรณผุดผ่องดุจดอกมะลิ ในเวลาเที่ยงวันพระฉวีวรรณ เปลี่ยนเป็นสีแดงดอกกุหลาบ ต่อมาเวลาเย็นพระฉวีวรรณจะเปลี่ยนแปลงเป็นสีชมพูดุจ ดอกบัวจงกลนี จึงได้พระนามว่า “พระนางสามผิว” พระนางสามผิว มีพระพุทธปฏิมาแก่นจันทร์เป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ ทรงสักการะบูชาทุกค่ำเช้า วันหนึ่งมี่ขุ่นเคืองพระทัยด้วยเรื่อง พระสนมเอกของพระเจ้าฝาง เมื่อถึงเวลาถวายเทียนสักการะบูชาพระพุทธปฏิมาแต่พระองค์ยังมิอาจดับพระทัยที่ขุ่นเคืองได้ ขณะที่จุดเทียนถวายสักการะ บูชาพระพุทธปฏิมาแก่นจันทร์ และทรงละเลยไว้ด้วยความประมาท เทียนที่จุดไว้ล้มลงเผาไหมพระโอษฐ์พระพุทธปฏิมา รุ่งขึ้นเวลาเช้าเมื่อพระนางเจ้า เสด็จออกจากที่บรรทมทรงทราบว่าเทียนล้มลงเผาไหม้พระโอษฐ์พระพุทธปฏิมาแก่นจันทร์ก็ทรงสำนึกความบาปที่กระทำด้วยความประมาท ครั้นกาลต่อมา พระครรภ์ครบกำหนดทศมาส ประสูติพระราชธิดาผู้ทรงโฉมศิริโสภาคพระฉวีวรรณผุดผ่องแม้นเหมือนพระมารดา แต่ก็มีตำหนิที่ควรสมเพชที่พระธิดา มีริมพระโอษฐ์ล่างแหว่งไปแม่อายมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมที่สำคัญเช่น พระธาตุสบฝาง และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ดอยปู่หมื่น น้ำตกปู่หมื่น ที่ตำบลแม่สาว  และน้ำพุร้อนมะลิกา

เมื่อราชบุตรีทรงวุฒิจำเริญขึ้น พระเจ้าฝางทรงเกรงเป็นที่ละอายแก่ไพร่ฟ้าพลเมืองจึงทรงสร้างสวนหลวงขึ้นทางทิศเหนีอเวียงสุโท (ใกล้กับ เมืองฝาง) และสร้างคุ้มหลวง ประกอบด้วย คู และปราการ ล้อมรอบประทานราชบุตรี ให้เป็นที่ประทับสำราญ สวนหลวงแห่งนั้นจึงได้ชื่อว่า “เวียงมะลิกา” เชื่อว่า เวียงมะลิกาไม่มีบุรุษเพศเลย ผู้คนล้วนแต่สตรีเพศพระแม่เจ้าทรงฝึกฝนสตรีผู้กำยำเป็นทะแกล้วคนหาญของเวียงมะลิกา จนเป็นที่ลือชา ปรากฏว่าเวียงมะลิกามีคนหาญการธนูที่แกร่งกล้ายิงแม่นนัก

กาลต่อมามีราชบุตรของเจ้าผู้ครองเวียงภูก่ำ (แคว้นไตใหญ่) ได้สดับข่าวเกี่ยวกับพระเจ้าแม่มะลิกา แรงแห่งบุพเพสันนิวาสเกิดขึ้นในราชบุตร พระราชบุตรได้ทรงอ้อนวอนพระเจ้าภูก่ำ ขอเสด็จไปเวียงมะลิกาเยี่ยงสามัญชนคนค้าขาย พระเจ้าภูก่ำทรงอนุยาต แล้วดำรัสสั่งอำมาตย์คนสนิท ให้ ตระเตรียมม้าต่างอัญมณีเป็นสินค้าโดยเสด็จพระราชบุตร ข่าวการเสด็จฯของพระราชบุตรทราบถึงเจ้าแม่มะลิกา พระองค์ก็เกิดอางขนางในวันที่พระราช บุตรกำหนดเข้าเฝ้าถวาย อัญมณีแม่เจ้าก็เสด็จหลีกลี้ไปสรงสนานน้ำห้วยและแต่งให้พระพี่เลี้ยงนางเหลี่ยวอยู่เวียงมะลิการับเสด็จพระราชบุตร เมื่อพระราช บุตรในรูปของพ่อค้านายวาณิชเข้าเฝ้า พระพี่เลี้ยงก็กล่าวว่าแม่เจ้าไม่ทรงปรารถนาพบเห็นชายใด ๆ และไม่ต้องประสงค์ในการได้ยินเรื่องเช่นนี้ พ่อค้า จำแลงก็ลากลับเวียงภูก่ำด้วยความโทมนัส ขณะที่พระนางมะลิกาสรงสนานอยู่ น้ำในลำห้วยก็กลายเป็นสีเลือดด้วยละอายพระทัยคนทั้งหลายจึงเรียกน้ำห้วย นั้นว่า “แม่อาย” จึงได้ชื่อตำบลนี้ว่า “แม่อาย”

อำเภอแม่อาย เดิมเป็นกิ่งอำเภอขึ้นกับอำเภอฝาง ซึ่งทางราชการได้แยกตำบลแม่อาย ตำบลแม่สาว และตำบลแม่นาวาง ออกจากอำเภอฝาง ยกฐานะ ให้เป็นกิ่ง ให้นามว่ากิ่งอำเภอแม่อายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2510 และเวลาต่อมาอีก 6 ปี ได้ประกาศยกฐานะกิ่งอำเภอแม่อาย ขึ้นเป็นอำเภอแม่อาย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2516

อำเภอแม่อายอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศเหนือประมาณ 175 กิโลเมตร อำเภอแม่อายมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรมที่สำคัญเช่น พระธาตุสบฝาง พระธาตุดอยน้ำค้าง พระธาตุปูแช่ อนุสาวรีย์เจ้าแม่มะลิกา
อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่  อยู่ทางทิศเหนือตอนบนของประเทศไทย  ติดพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศพม่า ที่ว่าการอำเภอแม่อาย และศูนย์ราชการอำเภอแม่อาย  อยู่ที่บ้านปู่แช่ใหม่ ม.4 ต.แม่อาย บนถนนสายฝาง – ท่าตอน  (ทางหลวงหมายเลข 1098 กิโลเมตรที่ 19 ) ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ 173  กม. ไปตามถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง  151  กม.  (ทางหลวงหมายเลข  107 ) และตามถนนฝาง – ท่าตอน (ทางหลวงหมายเลข 1098)

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  เลขที่ 55 ม.4 บ้านใหม่ปู่แช่ ถนนฝ่าง – ท่าตอน
 รหัสไปรณีย์  50280
 หมายเลขโทรศัพท์  0-5385-6368
 หมายเลขโทรสาร  0-5345-9012
 เว็บไซต์อำเภอ    www.maeai.com

ตำบลในอำเภอแม่อาย

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอแม่อาย

 • สวนส้มเชียงใหม่ธนาธร
 • สวนส้ม ไทย อโกร แพลนเทค
  (สวนส้ม T.A.P.)
 • อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง
 • พระธาตุสบฝาง
 • ดอยปู่หมื่น
 • น้ำตกปู่หมื่น
 • น้ำพุร้อนเมืองงาม (น้ำพุร้อนมะลิกา)
 • น้ำตกนามะอื้น
 • น้ำตกบ้านหลวง
 • บ้านนานาเผ่า
 • บ้านยะผ่า
 • บ้านท่าตอน

วัดในอำเภอแม่อาย

ตำบลท่าตอน

 • วัดท่ามะแกง
 • วัดท่าตอน
 • วัดสันต้นดู่
 • วัดหมอกจ๋าม
 • วัดห้วยปู

ตำบลบ้านหลวง

 • วัดป่าแดง
 • วัดม่วงสามฮ้อย
 • วัดวัฒนาราม
 • วัดศรีสองเมือง
 • วัดสว่างไพบูลย์
 • วัดสันห้าง
ตำบลแม่นาวาง

 • วัดชัยมงคล
 • วัดธัมมิกาวาส
 • วัดบ้านหนองขี้นกยาง
 • วัดป่าดอยแสงธรรม
  ญาณสัมปันโน
 • วัดพระธาตุสบฝาง
 • วัดร่องห้า
 • วัดสีลาอาสน์
 • วัดห้วยม่วง

ตำบลสันต้นเหนือ

 • วัดชัยชนาราม
 • วัดทรายแดง
 • วัดสันต้นหมื้อ
 • วัดสันติวัน
 • วัดฮ่องห้าน้อย
ตำบลแม่ลาว

 • วัดกาวีละ
 • วัดปัญจคณานุสรณ์
 • วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง
 • วัดเมืองหนอง
 • วัดแม่สาว
 • วัดรัตนาวาส
 • วัดศรีดอนแก้ว
 • วัดศรีบุญเรือง
 • วัดศรีเวียง
 • วัดสันเวียงมูล
ตำบลแม่อาย

 • วัดดอนชัย
 • วัดดอยแก้ว
 • วัดนิวาสสถาน
 • วัดบ้านใหม่ปูแช่
 • วัดปางต้นเดื่อ
 • วัดพระธาตุปูแช่
 • วัดมงคลสถาน
 • วัดหมอกเปา
 • วัดแม่อายหลวง (แม่อาย)

โรงเรียนในอำเภอแม่อาย

การเดินทางไปอำเภอแม่อาย

ใช้การคมนาคมทางบก คือ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1098 ถนนสายฝาง-ท่าตอน ซึ่งเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งสาย และออกทางเลี่ยงเมืองฝางไปจังหวัดเชียงใหม่ มีระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 173 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง โดยประมาณ จากอำเภอแม่อาย สามารถเดินทางไปยังตัวอำเภอแม่จัน เพื่อเดินทางต่อไปยัง อำเภอแม่สาย หรือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงราย เป็นถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทาง 65 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -