อำเภออมก๋อย

คำขวัญอำเภออมก๋อย ดินแดนในหุบเขา ใต้ร่มเงาพระเจ้าแสนทอง ดอยม่อนจองสูงสง่า สัตว์ป่าล้วนมากมี ประเพณีหลายเผ่าพันธุ์

อำเภออมก๋อย อยู่ในดินแดนที่ห่างไกลตั้งอยู่ในหุบเขา การเดินทางสมัยก่อนลำบากมาก ในปัจจุบันดีขึ้นมามาก สามารถไปเที่ยวได้สบาย จุดเด่นของการมาเที่ยวอำเภออมก๋อย อยู่ที่ดอยม่อนจอง คำว่า “ม่อน” เป็นภาษาเหนือ ที่หมายถึง ดอย, เนินเขา, ภูเขา ส่วนคำว่า “จอง” นั้น ภาษาเหนือ จะออกเสียงว่า “จ๋อง” หมายถึง “ลักษณะจั่วสามเหลี่ยมที่อยู่สูงที่สุด” ซึ่งเรียกตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นยอดเขา และมีหน้าผาสูงชัน ชี้ไปบนท้องฟ้า นักท่องเที่ยวจะเดินเท้าขึ้นไปยื่นปลายยอดและเก็บภาพประทับใจ

[padding right=”10%” left=”10%”][/padding]

อมก๋อย มาจากคำว่า อำกอย เป็นภาษาลัวะ (ละว้า) แปลว่า ขุนน้ำหรือต้นน้ำสันนิษฐานว่า หมายถึงต้นน้ำแม่ตื่นที่ไหลผ่านชุมชนเมืองโบราณจากตำนานเมืองตั๋นบุรีได้จารึกไว้ว่าพระยาช้างเผือกและ พระยาเลิก สองพี่น้องได้พาราษฎรที่อพยพมาจากเมืองเชียงใหม่มาทำการสร้างเมืองตั๋นบุรี ในปี พ.ศ. 1985 (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่น) มีอาณาเขตถึงบ้านฟ้อนฟ้า นาหง สะหรง แม่ระมาด หินลวด นาไฮ หนอแสง ดินแดง บ้านป๊อก บ้านหมาก ผาสาด และวังคำต่อมาพระอทิตตราได้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์วัดจอมแจ้งขึ้น ที่ดอยนางนอนในปีพ.ศ. 2148 และพระยาอนันตราชเจ้าเมืองตั๋นได้บรรจุพระบรมธาตุเจดีย์ในปี พ.ศ. 2299 และได้มีประเพณีไหว้พระธาตุในเดือน 9 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ ที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับที่ตั้งอำเภออมก๋อยในปัจจุบัน เดิมเป็นหมู่บ้านของชาวลัวะ มีขุนแสนทองเป็น หัวหน้าหมู่บ้าน ต่อมาได้มีคนเมืองอพยพเข้ามาแทนที่ และชาวลัวะได้ย้ายออกไปอยู่ในท้องที่อื่น ส่วนทาง ราชการได้ทำการจัดตั้งเป็นตำบลอยู่ในเขตปกครองของอำเภอฮอดได้ทำการยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภออมก๋อย ในปี พ.ศ. 2463 และได้ ยกฐานะเป็นอำเภออมก๋อยเมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2501 เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ เป็นนายอำเภออมก๋อย คนที่ 24

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ บ้านหลิม ม.1 ถนนเจริญทัศนา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
หมายเลขโทรศัพท์ 053-467060
หมายเลขโทรสาร 053-467060
เว็บไซต์อำเภอ
โรงพยาบาลอมก๋อย 053-467068
สภ.อ.อมก๋อย 053-467003

ตำบลในอำเภอ อมก๋อย

สถานที่สำคัญในอำเภอ อมก๋อย

 • น้ำตกตะกอคะ
 • ห้วยจิโน
 • หมู่บ้านกะเหรี่ยง
 • ชมผืนนาขั้นบันได ไร่กาแฟ

วัดในอำเภอ อมก๋อย

ตำบลม่อนจอง

 • วัดกู่พฤกษาราม
 • วัดจอมหมอก
 • วัดสถิตบุญวาส
 • วัดสะฐาน

ตำบลแม่ตื่น

 • วัดจอมแจ้ง
 • วัดดอยชัยมงคล
 • วัดป่าคา

ตำบลยางเปียง

 • วัดบ้านหลวง
 • วัดยางเปียง

ตำบลอมก๋อย

 • วัดแสนทอง

โรงเรียนในอำเภอ อมก๋อย

การเดินทางไปอำเภอ อมก๋อย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (อำเภอฮอด – บ้านกิ่วลม)
ทางหลวงชนบทหมายเลข 1099 (สายกิ่วลม – อมก๋อย – แม่ตื่น)
ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม. 5052 (สายอมก๋อย – แม่หลองน้อย)
ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม. 5101 (สายบ้านโป่ง – แม่ลานน้อย)

รถโดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ (สถานีขนส่งสายเหนือ)

รถโดยสารประจำทาง เชียงใหม่-อำเภออมก๋อย

 • โดยสารสีฟ้าเชียงใหม่-อมก๋อย จากสถานีช้างเผือก-อำเภออมก๋อย ค่าโดยสาร 113 บาท มีวันละ 2 รอบ
  • ออกจากสถานีช้างเผือก 07.50 สถานีประตูเชียงใหม่ 08.20 ถึงอมก๋อย 13.00 น.
  • ออกจากสถานีช้างเผือก 13.30 สถานีประตูเชียงใหม่ 14.00 ถึงอมก๋อย 18.30 น.

จากอมก๋อย จะมีรถสองแถวท้องถิ่นวิ่งช่วงเช้าผ่านศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง หรือจะเหมารถจากอมก๋อยให้เข้าไปส่งได้

ระยะทางและเวลาที่ใช้

 • จากอำเภออมก๋อย ไปศูนย์บริการการท่องเที่ยวดอยม่อนจอง บ้านมูเซอปากทาง ตำบลม่อนจอง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ถึงศูนย์ฯ จัดเตรียมสัมภาระขึ้นรถขับเคลื่อนสี่ล้อไปส่งยังจุดเริ่มเดินอีก 15 กิโลเมตร จากนั้นเดินขึ้นสู่ยอดดอย จากจุดเริ่มต้นของการเดินเท้าขึ้นยอดดอยม่อนจอง ระยะทางประมาณ 6 กม.ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -