อำเภอสันกำแพง

คำขวัญอำเภอสันกำแพง ทิวทัศน์ขึ้นชื่อ เลื่องลือคนงาม เขตคามโคนม ชื่นชมหัตถกรรม

อำเภอสันกำแพง เที่ยวรอบนอกตัวเมืองเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลนัก ขับรถกินลมชมวิวสักพักก็ถึงครับ สันกำแพงมีที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ที่ขึ้นชื่อเลยคือ ศูนย์ทำร่มบ้านบ่อสร้าง แหล่งหัตถกรรมทำร่มที่ชื่อเสียง ถ้ำเมืองออน และ น้ำพุร้อนสันกำแพง น้ำพุร้อนมหัศจรรย์เพียงแห่งเดียงที่พุ่งทะยานจากใต้ดินขึ้นสู่ฟ้า เลยน้ำพุร้อนไปอีกก็จะเป็นหมู่บ้านแม่กำปอง ที่นักท่องเที่ยวชอบไปพักโฮมสเตย์กันหน้าหนาว

สันกำแพง (1)
ถ้ำเมืองออน

สันกำแพง (2) สันกำแพง (3) สันกำแพง (4)

อำเภอสันกำแพงเมืองแห่งหัตถกรรม เพราะว่าที่นี้มีโรงงานต่างๆ หลายแบบเลยครับ เช่นโรงงานทอผ้า ที่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิธีการทอ  ตั้งแต่การเลี้ยงตัวไหมจนได้เส้นไหมเลยทีเดียว ผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่ทอมาจากอำเภอสันกำแพง มีคุณภาพดี ราคาถูก  นอกจากนี้ยังมีโรงงานและร้านค้าของที่ระลึกอีกหลายที่ เช่น เครื่องไม้แกะสลัก  เครื่องเงิน เครื่องเขิน โรงเครื่องหนังซื้อกระเป๋าราคาถูก(ผู้หญิงจะชอบมาก) เครื่องปั้นดินเผา และผ้าฝ้าย  ให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้ออีกด้วย

ตามหลักฐานศิลาจารึกที่ค้นพบ  ณ  วัด เชียงแสน  หมู่ที่  2  ตำบลออนใต้  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  สันนิษฐานว่า  พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสันกำแพง  มีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในพันนาภูเลา  แขวงเมืองเชียงแสน ( ปัจจุบันอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดเชียงราย ) ต่อมาได้มีการอพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้ำแม่ออน  ในเขตท้องที่อำเภอสันกำแพงตามหลักฐานในศิลาจารึกปรากฏข้อความว่า  “ เมื่อพระเจ้าศิริลัทธมังกรมหาจักรพรรดิราชาราชเมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง  “หมื่นดาบเรือน” ในปีวอก สัมฤทธิดิก ( เปลิกสัน )  จุลศักราช  840    เดือน  6 ขึ้น 8 ค่ำ วันพุธ ได้มีจิตศรัทธาเชิญชวนบรรดาทายกและทายิกาทั้งหลาย  ร่วมกันก่อสร้างวิหาร  พระเจดีย์หอไตรปิฎกเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จได้ขนานนามวัดที่สร้างขึ้นว่า “ สาลกิจญาหันตาราม ”   ซึ่งต่อมาคือ “ วัดเชียงแสน  ” ในเขตท้องที่ตำบลออนใต้  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่  ในปัจจุบันต่อมาเมื่อชุมชนมีความเจริญขึ้นจึงได้ยกฐานะเป็นแขวง  เรียกว่า “ แขวงแม่ออน ”  อยู่ในเขตการปกครองของนครเชียงใหม่  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2445  ในรัชสมัยของพระเจ้าอินทวโรรส  ได้เกิดกบฎเงี้ยว  ขึ้นที่จังหวัดแพร่  และได้มีชาวเงี้ยว   ในเขตแขวงแม่ออน ได้บุกปล้นโรงกลั่นสุราที่บ้านป่าไผ่  ตำบลแช่ช้าง  และเผาที่ทำการ แขวงแม่ออน  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2466  ทางราชการจึงได้ย้ายที่ทำการแขวงแม่ออน  มาปลูกสร้างใหม่ ที่บ้านสันกำแพง    จึงได้ใช้ชื่อว่า  “ อำเภอสันกำแพง  ”  มาจนถึงปัจจุบัน ต่อมา ปี พ.ศ. 2546  ฯพณฯ  พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการพัฒนาอำเภอสันกำแพง  มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิตดั้งเดิม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  ประกอบกับ ประชาชนได้เสนอแนวคิด   ต้องการให้ย้ายที่ว่าการอำเภอสันกำแพงและส่วนราชการต่าง ๆ ให้ตั้งเป็น “ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง” แห่งใหม่ สำหรับพื้นที่เดิมสมควรคืนพื้นที่ให้แก่ชุมชน  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบ “ข่วงสันกำแพง” สำหรับที่ตั้งศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพงใหม่ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินบริเวณสถานี   ใบยาแม่ออน  ในพื้นที่ตำบลทรายมูล  ร้องวัวแดง และแช่ช้าง เนื้อที่  108  ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้  ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งบประมาณ  7,787,000 บาท และเริ่มเปิดให้บริการ ประชาชน  ตั้งแต่วันที่  24  มกราคม  2548  และฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้กรุณาให้เกียรติเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ เมื่อวันที่  16  เมษายน  2548  สำหรับส่วนราชการอื่นอยู่ระหว่างการของบประมาณดำเนินการก่อสร้างสันกำแพง เป็นพื้นที่ซึ่งมีทั้งความเงียบสงบและความบันเทิง ตั้งอยู่ใน เชียงใหม่นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวของ สันกำแพง เช่น ร่มบ่อสร้าง น้ำพุร้อนสูงที่สุดในประเทศไทย ฯลฯ และดื่มด่ำกับบรรยากาศอันมีสีสันเชียงใหม่ อุดมไปด้วยความมีชีวิตชีวา ร้านอาหารชั้นเลิศ แหล่งช็อปปิ้ง และสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาตื่นใจ

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง 112/1 ม.1 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง
 รหัสไปรษณีย์  50130
 หมายเลขโทรศัพท์  053-332412
 หมายเลขโทรสาร  053-332412
 เว็บไซต์อำเภอ    www.sankamphaeng.com
 โรงพยาบาลสันกำแพง    053-446635-7
 สภ.อ.สันกำแพง    053-332452 , 053-331191

ตำบลในอำเภอสันกำแพง

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอสันกำแพง

 • บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง
 • พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก
 • ถ้ำเมืองออน
 • หลุยซ์เครื่องเงิน
 • น้ำบ่อทิพย์
 • โรงงานหัตถกรรม และของใช้ต่างๆ
 • เจมส์ จิวเวอรี่

วัดในอำเภอสันกำแพง

ตำบลแช่ช้าง

 • วัดกฤษณา
 • วัดแช่ช้าง
 • วัดดงขี้เหล็ก
 • วัดดอนปีน
 • วัดป่าเปา

ตำบลต้นเปา

 • วัดต้นเปา
 • วัดต้นผึ้ง
 • วัดบวกเป็ด
 • วัดบ่อสร้าง
 • วัดพระป้าน
 • วัดสันป่าค่า
 • วัดสันมะฮกฟ้า
 • วัดหนองโค้ง

here

ตำบลห้วยทราย

 • วัดดอยซิว
 • วัดทุ่งต้อม
 • วัดป่าตึง
 • วัดแม่ตาด
 • วัดล้านทอง
 • วัดสันข้าวแคบกลาง
 • วัดหนองแสะ

ตำบลออนใต้

 • วัดบ้านโห้ง
 • วัดป่าแงะ
 • วัดป่าตึง
 • วัดป่าห้า
 • วัดแม่ผาแหน
 • วัดอรุณโชติการาม
ตำบลทรายมูล

 • วัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า)
 • วัดดอนมูล
 • วัดทรายมูล
 • วัดสันก้างปลา
 • วัดสันโค้ง

ตำบลบวกค้าง

 • วัดกอสะเลียม
 • วัดช่างเพี้ยน
 • วัดบวกค้าง
 • วัดบ้านโป่ง
 • วัดป่าตาล
 • วัดย่าพาย
 • วัดร้องกองข้าว
 • วัดร้อยพร้อม
ตำบลแม่ปูคา

 • วัดปงป่าเอื้อง
 • วัดป่าสักน้อย
 • วัดปูคาใต้
 • วัดแม่ปูคาเหนือ
 • วัดสันมะแปป

ตำบลร้องวัวแดง

 • วัดน้ำจำ (น้ำชำ)
 • วัดม่วงเขียว
 • วัดม่วงม้าใต้
 • วัดม่วงม้าเหนือ
 • วัดร้องวัวแดง
 • วัดลังการ์
 • วัดวังธาร
ตำบลสหกรณ์

 • วัดถ้ำเมืองออน

ตำบลสันกลาง

 • วัดบ้านมอญ
 • วัดสันกลางใต้
 • วัดสันกลางเหนือ
 • วัดสีมาราม

ตำบลสันกำแพง

 • วัดคำซาว
 • วัดบ้านน้อย
 • วัดป่าแดง
 • วัดป่าเห็ว
 • วัดศรีบุญเรือง
 • วัดสันกำแพง
 • วัดสันติวนาราม
 • วัดสันใต้
 • วัดสันปูเลย

โรงเรียนในอำเภอสันกำแพง

การเดินทางไปอำเภอสันกำแพง 
จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่-สันกำแพง เลยจากตลาดสันกำแพงมีป้ายบอกทางไปน้ำพุร้อนสันกำแพง บริเวณสหกรณ์น้ำพุร้อนสันกำแพง มีบริการห้องอาบน้ำแร่และบริการที่พักร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึก ตามเส้นทางนี้มีบ่อน้ำพุร้อนอยู่สองแห่งตกแต่งสถานที่ด้วยสวนดอกไม้สวยงาม มีห้องอาบน้ำแร่ ที่พัก สถานที่กางเต็นท์ ร้านอาหาร ได้แก่ น้ำพุร้อนสันกำแพง อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 34 กิโลเมตร สามารถไปได้ 2 ทางด้วยกัน คือ เส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง-สถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้สัก-น้ำพุร้อน (เส้นทางนี้จะผ่านถ้ำเมืองคอน ซึ่งอยู่ห่างจากน้ำพุร้อน 4 กิโลเมตร) หรือเส้นทางเชียงใหม่-สันกำแพง-หมู่บ้านออนหลวย-น้ำพุร้อน หากเดินทางโดยรถประจำทางขึ้นรถจากสถานีขนส่งช้างเผือกไปยังสันกำแพง และเช่าเหมารถสองแถวจากสันกำแพงไปน้ำพุร้อนในราคาประมาณ 200 บาทต่อคัน สำรองที่พักล่วงหน้าที่ ธุรกิจน้ำพุร้อนสันกำแพงหมู่บ้านสหกรณ์ โทร. 0 5392 9077 และรุ่งอรุณน้ำพุร้อน รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 5324 8475


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความก่อนหน้านี้อำเภอสะเมิง
บทความถัดไปอำเภอพร้าว
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา