หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131000
รหัส Smis 8 หลัก : 50022003
รหัส Obec 6 หลัก : 131000
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันป่ายางวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanpayangwittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 2 226 บ้านสันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50330
โทรศัพท์ : 0-5337-4124
โทรสาร : 53374124
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17/1/2553
อีเมล์ : office@sanpayang.ac.th
เว็บไซต์ : www.sanpayang.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันป่ายาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 37
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:02 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -