ข้อมูลโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130417
รหัส Smis 8 หลัก : 50020053
รหัส Obec 6 หลัก : 130417
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันป่ายางวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanpayangwittayacarn
ที่อยู่ : หมู่ 2 สันป่ายาง ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50330
โทรศัพท์ : 0-5337-4146
โทรสาร : 53374146
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2465
อีเมล์ : jr_internet289@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันป่ายาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 18
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10:23:49 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า