ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยไร่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130403
รหัส Smis 8 หลัก : 50020010
รหัส Obec 6 หลัก : 130403
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดห้วยไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wat huayrai school
ที่อยู่ : หมู่ 9 ห้วยไร่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ : 53047074
โทรสาร : 53047074
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9/5/2483
อีเมล์ : wathuairaischool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.wathuairai.cme2.go.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09:08:21 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า