หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าข้าม

ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าข้าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าข้าม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130387
รหัส Smis 8 หลัก : 50020048
รหัส Obec 6 หลัก : 130387
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดท่าข้าม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wattakam
ที่อยู่ : หมู่ 6 ท่าข้าม ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50330
โทรศัพท์ : 0-5399-5038
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2523
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สบเปิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 02:59:24 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -