Home สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ข้อมูลโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา

ข้อมูลโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา

439

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130400
รหัส Smis 8 หลัก : 50020007
รหัส Obec 6 หลัก : 130400
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ร่ำเปิงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rampoeng Wittaya
ที่อยู่ : หมู่ 6 ร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ : 0-5337-2750
โทรสาร : 0-5337-2750
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2473
อีเมล์ : rampoeng@cme2.go.th
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 12
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:52 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า