ข้อมูลโรงเรียนภูดินวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูดินวิทยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130378
รหัส Smis 8 หลัก : 50020038
รหัส Obec 6 หลัก : 130378
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ภูดินวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phudinwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 9 ภูดิน ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ : 0-5346-0215
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : Phudinwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่แตง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13:52:19 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า