หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองกื้ด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130404
รหัส Smis 8 หลัก : 50020001
รหัส Obec 6 หลัก : 130404
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองกื้ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Muang Kued
ที่อยู่ : หมู่ 1 เมืองกื้ด ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ : 053-104048
โทรสาร : 053-104048
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : banmuangkued@cme2.go.th
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กื้ดช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 11:50:22 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -