ข้อมูลโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130397
รหัส Smis 8 หลัก : 50020004
รหัส Obec 6 หลัก : 130397
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบวกหมื้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banbuakmu school
ที่อยู่ : หมู่ 1 บวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2481
อีเมล์ : banbuakmu@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ขี้เหล็ก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 23
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:38:15 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า