ข้อมูลโรงเรียนบ้านทับเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับเดื่อ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130356
รหัส Smis 8 หลัก : 50020067
รหัส Obec 6 หลัก : 130356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทับเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banthapdua
ที่อยู่ : หมู่ 9 ทับเดื่อ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9-พ.ค.-01
อีเมล์ : t.dua_school@hotmai.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อินทขิล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:58:18 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า