หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130409
รหัส Smis 8 หลัก : 50020011
รหัส Obec 6 หลัก : 130409
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนวัดช่อแล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonwatcholae
ที่อยู่ : หมู่ 1 ช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ : 0-5349-0003
โทรสาร : 53479003
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-ส.ค.-65
อีเมล์ : cholaeschool@gmail.com
เว็บไซต์ : โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล-emis-กลุ่มสารสนเทศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10:29:15 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -