อำเภอแม่แตง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง สังกัด สำนักงานเขตพ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ