หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนแม่แจ่ม

ข้อมูลโรงเรียนแม่แจ่ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แจ่ม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130992
รหัส Smis 8 หลัก : 50052002
รหัส Obec 6 หลัก : 130992
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่แจ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maechaem
ที่อยู่ : หมู่ 12 ช่างเคิ่งบน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50270
โทรศัพท์ : 053-485104
โทรสาร : 053-485104
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2518
อีเมล์ : info@maechaem.ac.th
เว็บไซต์ : www.maechaem.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 122
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 12:38:44 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -

อัพเดทล่าสุดของเรา