หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่เอาะ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่เอาะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เอาะ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130297
รหัส Smis 8 หลัก : 50050110
รหัส Obec 6 หลัก : 130297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เอาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maeoa School
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านแม่เอาะ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50270
โทรศัพท์ : 52082850
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 22-พ.ค.-21
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่นาจร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 122
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 55

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08:49:25 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -