หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2)

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130318
รหัส Smis 8 หลัก : 50050112
รหัส Obec 6 หลัก : 130318
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ศึก(มูลนิธิธรรมมาภิรักษ์อุปถัมภ์ที่ 2)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBan Maesuk
ที่อยู่ : หมู่ 6 แม่ศึก ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50270
โทรศัพท์ : 053-460152
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2483
อีเมล์ : banmaesukschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://banmaesukschool.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ศึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 77
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10:25:18 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -