ข้อมูลโรงเรียนบ้านเนินวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินวิทยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130339
รหัส Smis 8 หลัก : 50050068
รหัส Obec 6 หลัก : 130339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเนินวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bannurnschool
ที่อยู่ : หมู่ 12 ช่างเคิ่งบน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50270
โทรศัพท์ : 053-485106
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 10-มิ.ย.-06
อีเมล์ : bannurn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ช่างเคิ่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 61
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:06 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า