ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130347
รหัส Smis 8 หลัก : 50050060
รหัส Obec 6 หลัก : 130347
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huayya School
ที่อยู่ : หมู่ 3 แม่ละอุป ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 58130
โทรศัพท์ : 654406940
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2519
อีเมล์ : day_tata@hotmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130347
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 258
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 20:50:21 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า