ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแม่นาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130315
รหัส Smis 8 หลัก : 50050113
รหัส Obec 6 หลัก : 130315
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนแม่นาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanKhunMaeNai
ที่อยู่ : หมู่ 4 พะแอดู ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50270
โทรศัพท์ : 063-1258847
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (ไม่มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2522
อีเมล์ : khunmaenay-school2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ศึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 112
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 112

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 22:46:51 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า