หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองแขก

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองแขก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองแขก
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130287
รหัส Smis 8 หลัก : 50050052
รหัส Obec 6 หลัก : 130287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกองแขก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankongkhaek
ที่อยู่ : หมู่ 7 กองแขก ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50270
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2479
อีเมล์ : bankongkhaek@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/bankongkhaek
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กองแขก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 69
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:59:46 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -