หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 1ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยทราย

ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยทราย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130952
รหัส Smis 8 หลัก : 50010125
รหัส Obec 6 หลัก : 130952
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดห้วยทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wathuaysai school
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50130
โทรศัพท์ : 052-000860
โทรสาร : 052-000860
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2480
อีเมล์ : wathuaysai@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : www.wathuaysai.net/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 88
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 44

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:12 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -