หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 1ข้อมูลโรงเรียนทาเหนือวิทยา

ข้อมูลโรงเรียนทาเหนือวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทาเหนือวิทยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130955
รหัส Smis 8 หลัก : 50010116
รหัส Obec 6 หลัก : 130955
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ทาเหนือวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thanuawittaya
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านห้วยบง ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50130
โทรศัพท์ : 053-460002
โทรสาร : 53460002
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2511
อีเมล์ : School034@chiangmaiare
เว็บไซต์ : sites.google.com/site/thanuawittaya/home
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ทาเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 70
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 70

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:10 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -