ข้อมูลโรงเรียนบ้านพันตน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันตน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130919
รหัส Smis 8 หลัก : 50040131
รหัส Obec 6 หลัก : 130919
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านพันตน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpanton
ที่อยู่ : หมู่ 3 พันตน ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50360
โทรศัพท์ : 52082883
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2465
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ทุ่งปี้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 12:04:26 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า