อำเภอแม่วาง

วัดหลวงขุนวิน วัดเก่าสวยมาก ในป่าใหญ่

ที่เชียงใหม่อำเภอแม่วาง มีวัดเก่าอายุกว่า 700 ปี อยู่ในป่าลึ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ) สังกัด สำนักงานเขตพ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศิริชัยนิมิตร สังกัด สำนักงานเขตพื้ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ