หน้าแรกอำเภอแม่วาง

อำเภอแม่วาง

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนวัดวังผาปูน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังผาปูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130926 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131021 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยตอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130927 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดห้วยแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130917 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130928 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130914 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130915 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนวัดทุ่งศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งศาลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130916 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130931 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านพันตน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพันตน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130919 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131060 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดมะกับตองหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130920 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130921 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่