หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131001
รหัส Smis 8 หลัก : 50022004
รหัส Obec 6 หลัก : 131001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ริมวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maerimwittayakhom School
ที่อยู่ : หมู่ 1 น้ำงาม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50180
โทรศัพท์ : 0-5386-0292
โทรสาร : 0-5386-0232
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 7-เม.ย.-14
อีเมล์ : maerimwit@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.maerim.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่ริม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10.1
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1.4

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 04:57:51 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -