หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5

ข้อมูลโรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130453
รหัส Smis 8 หลัก : 50020098
รหัส Obec 6 หลัก : 130453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : มูลนิธิมหาราช 5
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Moonitimaharaj5
ที่อยู่ : หมู่ 1 เหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50180
โทรศัพท์ : 0-5329-7570
โทรสาร : 0-5329-7570
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2465
อีเมล์ : mooniti5_Maerim@hotmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1050130453
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ริมเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 4
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ธันวาคม 2562 เวลา 05:50:48 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -