หน้าแรกอำเภอแม่ริม

อำเภอแม่ริม

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130422 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองแหะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองแหะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130423 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางไฮ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางไฮ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130431 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่สา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130452 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดทรายมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทรายมูล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130448 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านริมใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านริมใต้ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130447 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสะลวงนอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะลวงนอก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130459 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131001 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกาดฮาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาดฮาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130460 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันคะยอม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันคะยอม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130442 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130461 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านน้ำริน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำริน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130443 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่