ข้อมูลโรงเรียนบ้านเปียงหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปียงหลวง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130874
รหัส Smis 8 หลัก : 50030158
รหัส Obec 6 หลัก : 130874
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเปียงหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpiangluang
ที่อยู่ : หมู่ 1 เปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50350
โทรศัพท์ : 053-476089
โทรสาร : 053-476092
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2/3/2500
อีเมล์ : info@bpl.ac.th.
เว็บไซต์ : www.bpl.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เปียงหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 180
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2560 เวลา 06:22:26 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า