หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองเขียว

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหนองเขียว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเขียว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130130
รหัส Smis 8 หลัก : 50030032
รหัส Obec 6 หลัก : 130130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเขียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bannongkeaw
ที่อยู่ : หมู่ 12 หนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50170
โทรศัพท์ : 53045558
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 19/11/2529
อีเมล์ : ิnongkeawschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เมืองนะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 101
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 44.6

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16:20:49 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -