หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 5ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่งูด

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่งูด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่งูด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130838
รหัส Smis 8 หลัก : 50050126
รหัส Obec 6 หลัก : 130838
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่งูด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaengud
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50240
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16-พ.ค.-22
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : https://baanmaengood.wordpress.com/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นาคอเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:02:24 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -