หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 5ข้อมูลโรงเรียนบ้านเตียนอาง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเตียนอาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตียนอาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130815
รหัส Smis 8 หลัก : 50050145
รหัส Obec 6 หลัก : 130815
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเตียนอาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Tian Ang
ที่อยู่ : หมู่ 10 เตียนอาง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50240
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-พ.ค.-26
อีเมล์ : tianangschool@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/emis/editdetail_pic_school.php?School_ID=1050130815&Area_CODE=5005&Username=1050130815
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ่อหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 60
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 60

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 21:13:16 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -