หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 5ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อหลวง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านบ่อหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130806
รหัส Smis 8 หลัก : 50050136
รหัส Obec 6 หลัก : 130806
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banbourluang
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ่อหลวง ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50240
โทรศัพท์ : 053-460086,9395
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30-พ.ย.-42
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : borluang.blogspot.com/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ่อหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 47
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 45

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2562 เวลา 16:20:36 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -