หน้าแรกอำเภออมก๋อย

อำเภออมก๋อย

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านมูเซอ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมูเซอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130788 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130981 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130766 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนตื่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนตื่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130794 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยไม้หก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130768 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130792 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนตรีมิตรวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตรีมิตรวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130762 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านผาปูน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาปูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130774 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ตื่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130761 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก :...

ข้อมูลโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131016 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130764 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130780 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131017 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่