หน้าแรกอำเภออมก๋อย

อำเภออมก๋อย

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านยางแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางแก้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130781 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130776 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านซิแบร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซิแบร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130770 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตุงลอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุงลอย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130782 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130763 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130767 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตุงติง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุงติง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130783 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านนาเกียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเกียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130791 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130771 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130784 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห่างหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห่างหลวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130793 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านยางเปียง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางเปียง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130786 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130785 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใบหนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใบหนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130795 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านยางครก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางครก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130787 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่