อำเภออมก๋อย

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด สังกัด …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สังกัด สำนักงานเขตพ …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นท …

อ่านต่อ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก สังกัด สำนักงานเขตพื้น …

อ่านต่อ