Home สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ข้อมูลโรงเรียนวัดประชาเกษม

ข้อมูลโรงเรียนวัดประชาเกษม

443

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประชาเกษม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130748
รหัส Smis 8 หลัก : 50040060
รหัส Obec 6 หลัก : 130748
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดประชาเกษม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
ที่อยู่ : หมู่ 5 แม่ฮะ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50230
โทรศัพท์ : 53365378
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:51:36 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน