ข้อมูลโรงเรียนวัดขุนคง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุนคง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130735
รหัส Smis 8 หลัก : 50040053
รหัส Obec 6 หลัก : 130735
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดขุนคง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watkunkong
ที่อยู่ : หมู่ 5 ขุนคง ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50230
โทรศัพท์ : 53442524
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : –
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ขุนคง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 06:06:21 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า