Home สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ข้อมูลโรงเรียนบ้านปง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปง

566

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130746
รหัส Smis 8 หลัก : 50040058
รหัส Obec 6 หลัก : 130746
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpong
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านปง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50230
โทรศัพท์ : 53114665
โทรสาร : 53114665
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 5-พ.ค.-58
อีเมล์ : Banpongschool009@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลบ้านปง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:25:24 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน