หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 4ข้อมูลโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา

ข้อมูลโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130717
รหัส Smis 8 หลัก : 50040123
รหัส Obec 6 หลัก : 130717
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเศรษฐีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wswschool@hotmail.com
ที่อยู่ : หมู่ 2 สันป่าสัก ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ : 53420757
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : wswshool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลหนองแฝก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 05:24:23 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -