หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 4ข้อมูลโรงเรียนวัดเวฬุวัน

ข้อมูลโรงเรียนวัดเวฬุวัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130689
รหัส Smis 8 หลัก : 50040108
รหัส Obec 6 หลัก : 130689
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดเวฬุวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wat Weruwan
ที่อยู่ : หมู่ 1 เวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50140
โทรศัพท์ : 53321521
โทรสาร : 53321921
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่พิเศษ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2457
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : www.weruwan.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : –
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:50:29 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -