หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 4ข้อมูลโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ

ข้อมูลโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130701
รหัส Smis 8 หลัก : 50040105
รหัส Obec 6 หลัก : 130701
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดบวกครกเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WATBUAKKROGNUA SCHOOL
ที่อยู่ : หมู่ 8 บวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50140
โทรศัพท์ : 53816571
โทรสาร : 53816570
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2479
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http//www.bkn.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลท่าวังตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 12:29:02 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -