หน้าแรกอำเภอสารภี

อำเภอสารภี

อีกหลายเรื่องในหมวดหมู่นี้

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130691 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันดอนมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันดอนมูล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130721 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130697 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนสารภีพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสารภีพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131018 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดกองทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกองทราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130699 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130709 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130717 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดนันทาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนันทาราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130715 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปากเหมือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากเหมือง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130703 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดพญาชมภู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพญาชมภู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130692 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าต้นกวาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130693 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดแม่สะลาบ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่สะลาบ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130695 รหัส...

ข้อมูลโรงเรียนวัดตำหนัก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตำหนัก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130719 รหัส...

อัพเดทเรื่องล่าสุด

รถตู้เชียงใหม่