ข้อมูลโรงเรียนวัดศรีอุดม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีอุดม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130676
รหัส Smis 8 หลัก : 50040015
รหัส Obec 6 หลัก : 130676
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดศรีอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WODSRIUDOM
ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50121
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 30/4/2498
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 0
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 04:11:36 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า