Home สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าโป่ง

ข้อมูลโรงเรียนวัดท่าโป่ง

389

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าโป่ง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130644
รหัส Smis 8 หลัก : 50040023
รหัส Obec 6 หลัก : 130644
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดท่าโป่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wattapong school
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50120
โทรศัพท์ : 53835496
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : wtp.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านแม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 8
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 14:17:30 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน