หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131012
รหัส Smis 8 หลัก : 50022009
รหัส Obec 6 หลัก : 131012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันทรายวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SANSAI WITTAYAKOM
ที่อยู่ : หมู่ 10 เกษตรใหม่ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50290
โทรศัพท์ : 053 498220
โทรสาร : 053 353872
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 14-มิ.ย.-16
อีเมล์ : sansai_w@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.sansai.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลเมืองแม่โจ้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 15:39:36 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -