หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนวัดสันคะยอม

ข้อมูลโรงเรียนวัดสันคะยอม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสันคะยอม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130632
รหัส Smis 8 หลัก : 50020214
รหัส Obec 6 หลัก : 130632
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดสันคะยอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watsankayom
ที่อยู่ : หมู่ 8 สันคะยอม ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50210
โทรศัพท์ : 647959730
โทรสาร : 53492014
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2465
อีเมล์ : watsankayom_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันทรายหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 24
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12:10:36 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -