ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130631
รหัส Smis 8 หลัก : 50020213
รหัส Obec 6 หลัก : 130631
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaeyoi(Jian-Somsri Wangtongkam)
ที่อยู่ : หมู่ 1 แม่ย่อยหลวง ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50210
โทรศัพท์ : 0-5349-2995
โทรสาร : 53492995
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-65
อีเมล์ : ิbanmaeyoischool.2557@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันทรายหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 23
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:58:45 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า