หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองขอน

ข้อมูลโรงเรียนบ้านเมืองขอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองขอน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130597
รหัส Smis 8 หลัก : 50020190
รหัส Obec 6 หลัก : 130597
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองขอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaungkhon
ที่อยู่ : หมู่ 1 เมืองขอน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50210
โทรศัพท์ : 0-5339-7864
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2477
อีเมล์ : mk50020190@widowlive.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลป่าไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13:56:51 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -